LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

22 Ocak 2021 Tarih Ve 31372 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi Ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesi “ 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında kuruluşun elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruluşa verilen süre tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda başlar” şeklindedir.

Yedek sıralamada bekleyen ve yeni başvuru yapacak Laboratuvar kuruluşlarının yukarıdaki tebliğ hükmü gereğince tüzel kişiliklerin KEP adreslerini ivedi olarak 12.02.2021 tarihine kadar yazılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına sunmaları önemle duyurulur.