HAZIR BETON VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara  Ait  Taze  Betondan  Numune  Alınması,  Deneylerinin Yapılması,  Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile hazır beton üreticilerinin karekodlu irsaliye ve araç mikseri etiketi ile Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) dahil edilebilmesi için 60 (atmış) günlük süre tanınmıştır. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle hazır beton üreticilerinin entegrasyonu için ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımın tedarikinde sıkıntılar yaşanacağı öngörülerek, söz konusu Tebliğ ile belirlenen sürenin 24.03.2020 tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün olarak uygulanması 06.04.2020 tarih ve 83050 Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.