ELEKTRONİK DAĞITIM HK.

Bakanlığımızın bilimsellik, şeffaflık ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda hizmet anlayışı gereği, Yapı Denetim Sisteminde 01.01.2019 tarihinden bu yana yapılan Elektronik Dağıtıma ilişkin ayrıntılı listeye, 01.07.2019 tarihinden itibaren her 3 aylık periyotlar halinde güncellenmek üzere, https://yds.gov.tr adresinde Yapı Denetim Sistemine giriş yapılan sayfada bulunan Türkiye haritasında görüntülenmek istenen il bilgisinin seçilmesi sonrasında detaylı bilgiler sekmesi ile ulaşılabilinecektir.

 

Elektronik dağıtıma ilişkin soruların ydsyazilim@csb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmekte olup, söz konusu e-posta adresinden sadece yazılım sistemine ilişkin destek verilecek olup, farklı konulara ilişkin bilgilendirme için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.

 

23.09.2019