KÜME YAPI İŞ VE İŞLEMLERİ

İlgili Proje Müellifince Küme Yapı olarak seçilecek Yibf'lerin İl Müdürlükleri'nin onayına gönderilmesini müteakip İl Müdürlüklerince istenilecek evraklar ve işlemler şu şekildedir

- İstenilecek Evraklar:

1-      Yapı Sahibi ya da Proje Müellifi tarafından verilecek olan Dilekçe (Küme Yapı olarak seçilen Yibf leri, Müteahhit (ünvan ve yambis no gibi) bilgilerini içeren talep başvurusu)

2-      Vaziyet Planı

3-      İmar Durum Belgesi

4-      Tapu Kaydı

5-      Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

6-      Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında sözleşme

7-      Küme onayı aşamasında İl Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan belgeler

Not:      Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ e göre kontrollerin yapılarak küme yapı oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

-İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecek işlemler:

-          Başvuru sonrası sisteme Küme Yapı Olarak girilen Yibf bilgileri kontrol edilmeli, uygunsuzluk ya da yanlışlık tespit edilir ise işin proje müellifine bahse konu Yibf ler iade edilmelidir.

Yibf kontrolü sonrası sorun yoksa,

Yeni Küme  butonu ile, ilgili bilgiler doldurularak küme oluşturulmalı, sonrasında da oluşan kümeye Yibf eklemek ya da çıkarmak için oluşturulan kümenin işlemler menüsü altından Yibf Ekle/Çıkar butonu ile Yibf'ler eklenip çıkarılarak ilgili idarenin onayına gönderilmelidir.