İL MÜDÜRLÜKLERİ VE İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE YİBF İPTALİ HK.

 İL MÜDÜRLÜKLERİ

A)    YİBF İPTALİ  İŞLEMİ

 30.05.2019 tarih ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in  Madde 3, 13. ve 14. Fıkrasına istinaden;

 1-      Aynı yapı için mükerrer girilen YİBF'ler,

2-      Yapı Denetim Kanunu kapsamında olmayan YİBF'ler için YİBF iptali butonu kullanılmalıdır.

 B)    YANAN YIKILAN/RUHSAT İPTALİ İŞLEMİ

 17.07.2014 tarihinde Yanan/Yıkılan ve Ruhsat İptali Yapılan Yapılar Hk.  başlığı altında http://www.yds.gov.tr adresli web sayfasında konuya ilişkin duyuruya istinaden;

 İl Müdürlüğü kullanıcı hesabında Fesihli Tespitli konumda olan YİBF’lerde,

 1-      Yanan/Yıkılan

 2-      Ruhsat İptali yapılan yapılar için YİBF durum güncelle butonu kullanılmalıdır.

  

İLGİLİ İDARELER

 

RUHSAT REDDİ İŞLEMİ

 

30.05.2019 tarih ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in  ilgili maddesine istinaden,

 

Ruhsat Bekleyen konumda olan işlerde,

 

1-      Yapı Denetim Kuruluşundan kaynaklanan

2-      Diğer (Yapı Denetim Kuruluşundan kaynaklanmayan)  nedeni ile ruhsat red işlemi için ruhsat reddi butonu kullanılmalıdır.

 

 

Devir onayı bekleyen konumda olan işlerde,

 

1-      Yapı Denetim Kuruluşundan kaynaklanan devir reddi. Elektronik Dağıtıma tekrar dâhil olur

2-      Yapı Denetim Kuruluşundan kaynaklanmayan devir reddi. Elektronik Dağıtıma otomatik olarak yeniden dâhil edilmez. Tespitli Fesihli duruma güncellenir.

3-      Yapının devamını engelleyen ruhsat eki aykırılığının bulunması nedeni ile Devir reddi butonu kullanılmalıdır. Elektronik Dağıtıma otomatik olarak yeniden dâhil edilmez. Tespitli Fesihli duruma güncellenir.

 

MÜELLİFE İADE ETME İŞLEMİ

 

Müelliflerce aynı yapıya ilişkin mükerrer girilmiş ve ilgili idaresince elektronik dağıtıma gönderilmiş Ruhsat Başvuru Bekleyen, Ruhsat Bekleyen YİBF'lerin elektronik dağıtım üzerinde işlem görmesini engellemek ile müelliflerce hatalı girilen ve İlgili İdare onayına gönderilen YİBF'lerin müelliflere iade edilmesini sağlamak maksadıyla Müellife iade et butonu kullanılmalıdır.