YAPI DENETİM SİSTEMİNDE ATANACAK YİBF’LERİN SİSTEME KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yeni Yapılar;

Kanun kapsamında yapılacak yapının Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca belirlenen grubu, toplam yapı inşaat alanı, yapı inşaat alanı ve adres bilgileri elektronik ortama yapı sahibinin, yapının etüt ve projelerini hazırlaması için anlaştığı proje müellifi tarafından girilir.

Proje müellifi tarafından elektronik ortama girilen yapıya ilişkin bilgiler ilgili idare tarafından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanır.

Fesihli ve Kısmi Bitmiş YİBF’ler;

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli veya kısmi bitmiş olan işler için yeniden bir sözleşme imzalanmak istenmesi halinde ise yapı sahibi tarafından bir dilekçe ile ilgili idaresine başvurulur ve gerekli onay ilgili idarece verilir.

İlgililere duyurulur. 13/02/2019