KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMA YAZILIMI HAKKINDA

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanun'unun 8.maddesinde değişikliğe gidilmiş olup, Kanun değişikliğine ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan Kanun değişikliği sonrasında yapı denetim kuruluşları ile sorumlu denetim elemanlarına yönelik uygulanacak idari müeyyidelere yönelik Ulusal Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımında gerçekleştirilen yeniliklerin ve idari müeyyidelerin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı videoyu aşağıda belirtilen video erişim adresinden izleyebilirsiniz.