AFET RiSKi ALTINDAKi YAPILARIN DöNüŞTüRüLMESiNE YöNELiK RiSKLi YAPI TESPiTi içiN LiSANS TALEBiNDE BULUNAN YAPI DENETiM KURULUşLARINDAN LiSANS iŞLEMiNE BAŞLANILMAMA GEREKÇELERi
AFET RiSKi ALTINDAKi YAPILARIN DöNüŞTüRüLMESiNE YöNELiK RiSKLi YAPI TESPiTi içiN LiSANS TALEBiNDE BULUNAN YAPI DENETiM KURULUşLARINDAN LiSANS iŞLEMiNE BAŞLANILMAMA GEREKÇELERi