YAPI DENETİM SİSTEMİNDE ATANACAK YİBF’LERİN SİSTEME KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yeni Yapılar;

Kanun kapsamında yapılacak yapının YönePROJE MÜELLİFLERİ, ŞANTİYE ŞEFLERİ, YARDIMCI KONTROL ELEMANLARI, DENEY YAPAN ELEMAN VE NUMUNE TOPLAMA ELEMANLARININ HESAPLARININ İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ONAY İŞLEMLERİ

Proje müellifleri, şantiye şefleri, yardımcı kontrol elemanları, deney yapan elemYENİ YAPI DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN DESTEK MAİL ADRESİ

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yenilenen Uygulama Yazılımı hizmeteİLGİLİ İDARE VE İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANICI HESAPLARI

Eski sistem üzerinden kişi bazlı kullanıcı hesabı oluşturEBİS KULLANICILARININ DİKKATİNE

Laboratuvar ve yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda g&ouYAPI DENETİM SİSTEMİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

        ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ YENİLENEN UYGULAMA YAZILIMI HİZMETEKULLANICILARIN MAİL ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞİFREMİ UNUTTUM LİNKİ

Gerçek Kişi Mail Adresi Değişikliği:

Yeni Yapı Denetim SisteKULLANICILARIN MAİL DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

KULLANICILARIN MAİL DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
 
Yapı Denetim SYAPI DENETİM VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

YAPI DENETİM ve LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

1)- 18.12.2018ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETİM İZİN BELGESİ İLE SIRALAMAYA ALINMA BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLERYAPI DENETİM KURULUŞLARININ ADRES, HİSSE, UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İZİN BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELERLABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLERKANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMA YAZILIMI HAKKINDA

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile 4708 sayılDENETÇİ BELGELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 8 inci maddesi, gerekse denetçiYDS Giriş Sorunları

 

YDS Giriş Sorunları :

Yapı Denetim Sistemine girilmesi sırasındaDENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇiN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

DENETÇİ BELGESİ ALMAKDENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUY

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında yürürlüğe giren, Yapı