LABORATUVAR DENETÇİ ADAYLARININ YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACATLARDA;YAPI DENETİM SİSTEMİNE KAYITLARIN YAPILMAMIŞ OLMASI VE YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM SÖZLEŞMELERİNİN İMZALI OLARAK GÖNDERİLMEMESİ NEDENİYLE SİSTEM ÜZERİNDE, AŞAĞIDA BELİRTİLEN MÜRACATLARA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILAMAMIŞTIR. SİSTEM KAYDI YAPILARAK İMZALI YAPI DENETİM UYGULAMASI KULLANIM SÖZLEŞMESİNİN GÖNDERİLMESİ VE AŞAĞIDA LİSTEDE BELİRTİLEN DİĞER EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. 18.06.2021 TARİHLİ KOMİSYONA AİT LİSTEDENETÇİ İKEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI İÇİN ÜZERLERİNDE SORUMLU OLDUKLARI Y.İ.B.F. LERDEN İSTİFA ETMELERİ VE AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BELİRTİLEN DİĞER EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR . 26.05.2021 TARİH VE 594/10 NOLU KOMİSYON' A AİT LİSTELABORATUVAR DENETÇİLERİ İÇİN DENETÇİ BELGESİNİN KAYIP OLMASI NEDENİ İLE YENİDEN BELGE DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELERE AİT GÜNCEL LİSTE81 İL İÇİN LABORATUVAR KURULUŞU SIRALAMALARI 12.07.202181 İL İÇİN DENETİM FAALİYETİ YAPABİLECEK YAPI DENETİM KURULUŞ SAYILARI VE SIRALAMALARI 12.07.2021DENETİM İZİN BELGESİ ALAN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ KOMİSYON SEKRETERYA ENGELİNİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER (21.06.2021)DENETÇİ İKEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNANLARIN BAŞVURULARINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLER LİSTESİ (04.06.2021-28.06.2021)DENETÇİ BELGESİ TALEBİNDE BULUNUP SİSTEM KAYDI OLMAYANLAR (04.06.2021-28.06.2021)28.06.2021 VE 13.07.2021 TARİHLERİ ARASI DENETÇİ BELGESİ YENİLEME BAŞVURULARINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER LİSTESİLABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

22 Ocak 2021 Tarih Ve 31372 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan LaboratuvarYAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

22 Ocak 2021 Tarih Ve 31372 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Denetim İzin BelgeHAZIR BETON KURULUŞLARININ KAREKODLU İRSALİYEDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

30.11.2020 tarihinden itibaren Elektronik Beton İzleme Sisteminde (DENETÇİ BELGELERİ İLE KURULUŞ DENETİM İZİN BELGELERİNİN TESLİMİ İLE İLGİ DUYURUHAZIR BETON VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun KapsamDENETİM İZİN BELGESİ ALAN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ KOMİSYON SEKRETERYA ENGELİNİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER (11.02.2021)YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE CORONAVIRUS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YDK VİZELERİ VE DENETÇİ İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata ge&cceŞANTİYELERDE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

Koronavirüs salgınının yayılma riskinin önüne ge&YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE CORONAVIRUS TEDBİRLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata ge&cceÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NİN DİKKATİNE (ŞANTİYE DENETİM FÖYÜ HK.)

Bilindiği üzere 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgemizin (Genelge No:2011/4) 9.maddes81 İL İÇİN DENETİM FAALİYETİ YAPABİLECEK KURULUŞ SAYILARI VE SIRALAMALARI (29 OCAK 2021)ELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİ (EBİS) KULLANICILARININ DİKKATİNE

Elektronik Beton İzleme Sistemine e-devlet kapısELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİ EBİS KULLANICILARININ DİKKATİNE

Elektronik Beton İzleme Sistemine EBİS kullanıcı girişleri ilerleyen süreçte


ELEKTRONİK DAĞITIM HK.

Bakanlığımızın bilimsellik, şeffaflık ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda hizmeFESİHLİ İŞLERİN ELEKTRONİK DAĞILIMA TEKRAR DAHİL OLMASI

Fesihli işlerin tekrar eski Yapı Denetim Kuruluşlarına elektronik dağıtım ile atanmalarınKÜME YAPI İŞ VE İŞLEMLERİ

İlgili Proje Müellifince Küme Yapı olarak seçilecek Yibf'lerin İl Müd&uuSIKÇA SORULAN SORULAR HK.

https://uyds.yds.gov.tr/ adresinde Yapı Denetim SistİL MÜDÜRLÜKLERİ VE İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE YİBF İPTALİ HK.

 İL MÜDÜRLÜKLERİ

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yenilenen Uygulama Yazılımı hizmeteİLGİLİ İDARE VE İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANICI HESAPLARI

Eski sistem üzerinden kişi bazlı kullanıcı hesabı oluşturEBİS KULLANICILARININ DİKKATİNE

Laboratuvar ve yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda g&ouYAPI DENETİM SİSTEMİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

        ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ YENİLENEN UYGULAMA YAZILIMI HİZMETEKULLANICILARIN MAİL ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞİFREMİ UNUTTUM LİNKİ

Gerçek Kişi Mail Adresi Değişikliği:

Yeni Yapı Denetim SisteYAPI DENETİM VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

YAPI DENETİM ve LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE

1)- 18.12.2018LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLERKANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMA YAZILIMI HAKKINDA

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile 4708 sayılYDS Giriş Sorunları

 

YDS Giriş Sorunları :

Yapı Denetim Sistemine girilmesi sırasında