Denetç Adaylarının Dikkatine!

 

Denetç Adaylarının Dikkatine!

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesi 3. bendi gereği "Denetçi belgesi" almak için Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) müracaatta bulunacak denetçi adaylarının vermesi gerekli belgelerden, "şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık raporu"nda "Şantiyelerde görevini devamlı yapmaya engel yoktur" ifadesi aranacaktır.

Sağlık Raporu alınması aşamasında bu hususun ilgili Sağlık kuruluşundan talep edilmesi, bu ifadenin yer almadığı raporlarının dikkate alınmayacağı,

Duyurulur

31/12/2009