Yapı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine! VİZE

 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin;

-"Yapı denetim kuruluÅŸuna izin belgesi verilmesi" baÅŸlıklı 12. madde 2. bendinde; "... verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez." hükmü bulunmaktadır.

 

-"Yapı denetim kuruluÅŸunda ve laboratuvarlarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" baÅŸlıklı 14. maddesi 6. bendinde; "... verilen denetçi belgeleri beÅŸ yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgelerinin kullanımına izin verilmez." hükmü yeralmaktadır.

 

Vize yapılması aÅŸamasında istenecek belgeler ve izlenecek yöntem 20.11.2008 ve 13.03.2009 tarihli web sayfamızdaki duyurularımız eki Komisyon Kararlarında belirtilmiÅŸtir.

 

"Düzenleme tarihi" itibariyle (3) üç yılını doldurmuÅŸ "Yapı Denetim Ä°zin Belgesi" ve (5) beÅŸ yılını doldurmuÅŸ "Denetçi Belgesi" vizelerinin 31.01.2010 tarihine kadar yaptırılması, aksi takdirde vize yaptırmayan yapı denetim kuruluÅŸlarının ve denetçilerin Yapı Denetim Sistemindeki hesaplarının kapatılacağı ve belgelerinin kullanımına izin verilmeyeceÄŸi,

Duyurulur.

07/01/2010