Yapı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine! VİZE

 

Yapı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine! VİZE

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin;

-"Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi" başlıklı 12. madde 2. bendinde; "... verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez." hükmü bulunmaktadır.

 

-"Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarlarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" başlıklı 14. maddesi 6. bendinde; "... verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgelerinin kullanımına izin verilmez." hükmü yeralmaktadır.

 

Vize yapılması aşamasında istenecek belgeler ve izlenecek yöntem 20.11.2008 ve 13.03.2009 tarihli web sayfamızdaki duyurularımız eki Komisyon Kararlarında belirtilmiştir.

 

"Düzenleme tarihi" itibariyle (3) üç yılını doldurmuş "Yapı Denetim Ä°zin Belgesi" ve (5) beş yılını doldurmuş "Denetçi Belgesi" vizelerinin 31.01.2010 tarihine kadar yaptırılması, aksi takdirde vize yaptırmayan yapı denetim kuruluşlarının ve denetçilerin Yapı Denetim Sistemindeki hesaplarının kapatılacağı ve belgelerinin kullanımına izin verilmeyeceği,

Duyurulur.

07/01/2010