Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1. Fıkrasına İlişkin Duyuru

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1. Fıkrasına İlişkin Duyuru

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 28. maddesinin birinci fıkrasında, "...Yönetmelik ile belirlenmiş fiziki seviyelerin geçildiği tarih itibariyle geride bırakılan seviyeye dair hakedişi en geç bir ay içinde hazırlanmayan yapı denetim kuruluşuna bu seviye ile ilgili ödemede bulunulmaz." hükmü bulunmakta olup, bu durumdaki YİBF'ler ile ilgili 11.01.2010 tarih ve 75 sayılı yazımız ekte bulunmaktadır.

12/01/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz