Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!(Çekirdek Personel Eksiği Bulunan Kuruluşlar

 

Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!(Çekirdek Personel Eksiği Bulunan Kuruluşlar)

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasında "Yapı denetim kuruluşu faaliyetlerine devam ettiği sürece 12. nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun denetim elemanları istihdam edilinceye kadar, kuruluşun faaliyetlerine izin verilmez. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır" hükmü bulunmakta olup, konu ile ilgili 11.01.2010 tarih ve 284 sayılı Komisyon Kararı ekte bulunabilmektedir.

01/02/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz