Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!(Çekirdek Personel Eksiği Bulunan Kuruluşlar)

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 16. maddesinin 1. fıkrasında "Yapı denetim kuruluÅŸu faaliyetlerine devam ettiÄŸi sürece 12. nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliÄŸi giderilip uygun denetim elemanları istihdam edilinceye kadar, kuruluÅŸun faaliyetlerine izin verilmez. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise kuruluÅŸun belgesi geçici olarak geri alınır" hükmü bulunmakta olup, konu ile ilgili 11.01.2010 tarih ve 284 sayılı Komisyon Kararı ekte bulunabilmektedir.

01/02/2010

 

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz