Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları/Denetçi Mimar, Denetçi Mühendis Adaylarının Dikkatine!

 

Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları/Denetçi Mimar, Denetçi Mühendis Adaylarının Dikkatine!

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 2. maddesi (c) bendi ile 3. maddesi (e) bendi gereği (Aday) Yapı Denetim Kuruluşu ortaklarının ve (Aday) Denetçi Mimar/Mühendislerin, müracaat aşamasında vermesi gereken Adli Sicil ile ilgili formlar ektedir.

Belge müracaatlarında bu formların veya Adli Sicil Belgesinin (Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak) verilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.


Ek: 1) Denetçi belge taleplerinde kullanılacak adli sicil beyanı

2) Yapı Denetim İzin Belgesi taleplerinde ortakların kullanacakları "Sabıka kaydı olmadığına dair beyan"

02/03/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz