TS 13515 STANDARDI İLE İLGİLİ 24.04.2019 TARİH VE 96388 SAYILI 2019/06 NOLU GENELGE

 

TS 13515 standardı ocak 2019 tarihinde güncellenmiş olup bu bağlamda yapılan düzenlemeler doğrultusunda uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin bir takım hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuş, 24.04.2019 tarih ve 96388 sayılı 2019/06 nolu Genelge tanzim edilmiştir. Konu ile ilgili iş ve işlemlerin Genelgemiz de belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz