26.02.2010 Tarih ve 291 Sayılı Komisyon Kararı (Aday Yapı Denetim Kuruluşları)

 

26.02.2010 Tarih ve 291 Sayılı Komisyon Kararı (Aday Yapı Denetim Kuruluşları)

06.01.2010 tarih ve 283 sayılı Komisyon Kararında; Aydın İlinde 1 (bir) Bursa İlinde 4 (dört), Gaziantep İlinde 1 (bir) ve Tekirdağ İlinde 2 (iki) adet Yapı Denetim Kuruluşlarının izin belgesi alabileceği ve bu illerdeki kuruluş başvuru sırasına göre dosyalarının değerlendirmeye alınması, değerlendirme neticesinin ilgili kuruluşlara iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilerek eksikliklerinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ikmali istenmiştir.

26.02.2010 tarihi itibariyle müracaat eden yapı denetim kuruluşlarının dosyaları incelenmiş olup, inceleme sonucu ekli Komisyon Kararında görülebilmektedir.

02/03/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz