26.02.2010 Tarih ve 291 Sayılı Komisyon Kararı (Aday Yapı Denetim Kuruluşları)

 

06.01.2010 tarih ve 283 sayılı Komisyon Kararında; Aydın Ä°linde 1 (bir) Bursa Ä°linde 4 (dört), Gaziantep Ä°linde 1 (bir) ve TekirdaÄŸ Ä°linde 2 (iki) adet Yapı Denetim KuruluÅŸlarının izin belgesi alabileceÄŸi ve bu illerdeki kuruluÅŸ baÅŸvuru sırasına göre dosyalarının deÄŸerlendirmeye alınması, deÄŸerlendirme neticesinin ilgili kuruluÅŸlara iadeli taahhütlü posta ile tebliÄŸ edilerek eksikliklerinin tebliÄŸ tarihinden itibaren 15 gün içinde ikmali istenmiÅŸtir.

26.02.2010 tarihi itibariyle müracaat eden yapı denetim kuruluÅŸlarının dosyaları incelenmiÅŸ olup, inceleme sonucu ekli Komisyon Kararında görülebilmektedir.

02/03/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz