YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

 

02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüÄŸe giren KHK/662 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.maddesinde;
‘’29/06/2011 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ‘’ %1’i’’ ibareleri ‘’ %3’ü’’ olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’üç’’ ibaresi ‘’ altı’’ olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.’’denilmekte olup,
Bu deÄŸiÅŸikliÄŸe istinaden,  12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgemiz ve 18.10.2011 tarih ve 7437 sayılı yazımızda yer alan ‘’Bakanlığımız ve Ä°lgili Ä°dare Payı’’ uygulamasının,  02.11.2011 tarihi itibari ile imzalanan sözleÅŸmelerde ,  KHK/662 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doÄŸrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.
 Ä°lgililere duyurulur.
11/11/2011