Yapı Denetim İzin Belgelerine İlişkin Duyuru

 

Yapı Denetim İzin Belgelerine İlişkin Duyuru

13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki "14.06.2010 tarihli ve 2010/624 sayılı kararnamesinin eki karar" ile 19 pilot ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun bütün ilerde uygulanmasının kararlaştırıldığı ve kararın 01.01.2011 tarihinde yürülüğe girmesi talimatlandırılmıştır.

Ülke genenelinde 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecek 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uygulamalarında Bakanlığımızdan (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) "Yapı Denetim İzin Belgesi" alarak görev alacak yapı denetim kuruluÅŸlarına iliÅŸkin duyuru ektedir.

23/07/2010.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz