YENİ YAPI DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN DESTEK MAİL ADRESİ

 

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yenilenen Uygulama Yazılımı hizmete açılmış olup, daha önceki duyurularımızda destek numaralarımız belirtilmiştir. Ancak, tüm Türkiye genelinde yaklaşık 100.000 kullanıcıya destek verildiğinden yoğunluk yaşanmakta olup, bu nedenle söz konusu telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda;

ydsyazilim@csb.gov.tr adresli e-posta adresine sorunlar ve öneriler iletilebilmektedir. Önerilerin iletilmesi esnasında ilgilinin bilgileri nin(firma ise ünvanı ve vergi kimlik numarası, şahıs ise TC. kimlik numarası, ilgili idare veya il müdürlüğü ise hangi idare veya müdürlük bilgisi ile şahısların T.C. kimlik numarası bilgileri) e-posta'da belirtilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

Söz konusu e-posta adresinden sadece yazılım sistemine ilişkin destek verilecek olup, farklı konulara ilişkin bilgilendirme için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

23/01/2019