YENİ YAPI DENETİM SİSTEMİ KULLANICI BAŞVURULARI

 

Yeni Yapı Denetim Sistemi yazılımı üzerinden kullanıcı başvurusu yapacak olan kullanıcıların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Eski Sistem Üzerinde Gerçek Kişi Bazlı Hesap Açmayan İlgili İdareler:

- "UYDS Kullanıcı Başvurusu" bölümünden idare adına sistemi kullanacak her bir kişi tarafından "Gerçek Kişi" bölümünden başvuru yapılarak, her bir kişi için ayrı ayrı sistemden alınacak "Kullanım Sözleşmesi"nin her sayfasının kişi, son sayfasının ise birim amiri ve kişi tarafından imzalı olarak ilgili idare tarafından üst yazı ekinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi sonrasında kullanıcı hesapları aktif hale getirilecektir.

Eski Sistem Üzerinde Gerçek Kişi Bazlı Hesap Açmayan İl Müdürlükleri:

"UYDS Kullanıcı Başvurusu" bölümünden İl Müdürlüğü adına sistemi kullanacak her bir kişi tarafından "Gerçek Kişi" bölümünden başvuru yapılarak, her bir kişi için ayrı ayrı sistemden alınacak "Kullanım Sözleşmesi"nin her sayfasının kişi tarafından imzalı olarak İl Müdürlüğü tarafından üst yazı ekinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi sonrasında kullanıcı hesapları aktif hale getirilecektir.

Yapı Denetim Kuruluşları:

"UYDS Kullanıcı Başvurusu" bölümünden firma tarafından "Tüzel Kişi" bölümünden başvuru yapılması gerekmektedir.

Laboratuvar Kuruluşları:

"UYDS Kullanıcı Başvurusu" bölümünden firma tarafından "Tüzel Kişi" bölümünden başvuru yapılması gerekmektedir.

Denetçi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Proje Müellifi ve Şantiye Şefleri:

"UYDS Kullanıcı Başvurusu" bölümünden firma tarafından "Gerçek Kişi" bölümünden başvuru yapılması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.