31.12.2018 TARİH VE 560-2 KOMİSYON KARARINA İSTİNADEN YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ LİSTESİ

 

31.12.2018 tarih ve 560-2 komisyon kararına istinaden Yapı Denetim İzin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlara ait liste ekte yer almaktadır.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz