Yapı Denetim Kuruluşları, Laboratuvar Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine!

 

Yapı Denetim Kuruluşları, Laboratuvar Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine!

Yapı Denetim Kuruluşları, Laboratuvar Kuruluşları ve Denetçiler tarafından "yapı denetim danışmanlık ve laboratuvar izin belgesi verilmesi hizmeti" adı altında T.C.Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi Ankara Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) 365 35 60-5002 Nolu döner sermaye hesabına yatırılan bedellerin bundan sonra, yeni açılan, Türkiye Halk Bankası Demirtepe Şubesi Ankara- "Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti ile Laboratuvar Belgelendirme Hizmet Geliri Hesabı" adlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü) 14549975-389/5000003 no.lu (IBN Numarası:TR95 0001 2009 3890 0005 0000 03) döner sermaye hesabına yatırılması gerekmektedir.

08/10/2010