Kapsama yeni alınan illerde yapı denetim izin belgesi müracatı

 

Kapsama yeni alınan illerde yapı denetim izin belgesi müracatında bulunan kuruluÅŸların baÅŸvurularının deÄŸerlendirilmesine dair duyuru

 

 

Ek : Duyuru 20102010 Karar

Ek1: Değerlendirmeye Alınacaklar

Ek2: Değerlendirmeye Alınmayacaklar

Ek3: Taahhütname

21/10/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz