Kapsama yeni alınan illerde yapı denetim izin belgesi müracatı

 

Kapsama yeni alınan illerde yapı denetim izin belgesi müracatı 

Kapsama yeni alınan illerde yapı denetim izin belgesi müracatında bulunan kuruluşların başvurularının değerlendirilmesine dair duyuru

 Ek : Duyuru 20102010 Karar

Ek1: Değerlendirmeye Alınacaklar

Ek2: Değerlendirmeye Alınmayacaklar

Ek3: Taahhütname

21/10/2010

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz