Kapsama Yeni Alınan İllerdeki Aday Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

 

Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından:

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden, 01.01.2011 tarihi itibariyle kapsama yeni alınacak illerimizde yapı denetimi izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸların baÅŸvurularına dair deÄŸerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, sürece iliÅŸkin aÅŸağıdaki hususların hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

1- Yapılan tespitler sonucu kuruluşlardan ibrazı istenecek olan ek bilgi ve belgelere dair duyuru, 23.11.2010 tarihinde Komisyon Başkanlığımıza ait web sitesinde yayımlanacaktır.

2-30.07.2010 tarihli duyurumuzda da belirtildiÄŸi üzere, tebliÄŸ edilen eksiklerin tamamlanması için aday kuruluÅŸlara 1(bir) aylık süre verilecektir. Bu süre sonunda eksiklerini tamamlamayan kuruluÅŸların baÅŸvurusu o ilin son sırasına alınarak, yedek kuruluÅŸlar eksiklerini tamamlamak üzere davet edilecektir.

3-Aday Kuruluşlar tarafından,

a) Ä°l Bayındırlık ve Ä°skan Müdürlüklerine baÅŸvurularak, YönetmeliÄŸin 12. maddesinin 5. bendinde sayılı asgari büro ve donanım ÅŸartlarını saÄŸladıklarına dair KuruluÅŸ Büro Denetim Raporunun düzenlenmesi talep edilecektir.

b) YönetmeliÄŸin 12. maddesinin 1 fıkrasının ç bendi gereÄŸi kuruluÅŸta asgari istihdam edilmesi gereken denetçi mimar ve mühendislere ait bilgi ve belgeler hazırlanacaktır.

c) 23.11.2010 tarihinde açıklanacak ek belgeler tamamlanacaktır.

d) http://ydk.yigm.gov.tr adresli web sitemiz üzerinden Yapı Denetim Sistemi/ Kullanıcı Hesapları/ YDK Hesap Açma yolu kullanılarak alınan Yapı Denetim Sistemi Kullanım SözleÅŸmesi çıktısı kuruluÅŸ yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

e) a maddesinde belirtilen rapor Ä°l Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄŸü tarafından Komisyon BaÅŸkanlığımıza gönderilecek olup, bunun dışında kalan bilgi ve belgelerin tamamı, kuruluÅŸun dilekçesi ekinde Komisyon BaÅŸkanlığımıza ibraz edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12/11/2010