Kapsama Yeni Alınan İllerdeki Aday Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

 

Kapsama Yeni Alınan İllerdeki Aday Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından:

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden, 01.01.2011 tarihi itibariyle kapsama yeni alınacak illerimizde yapı denetimi izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşların başvurularına dair değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, sürece ilişkin aşağıdaki hususların hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

1- Yapılan tespitler sonucu kuruluşlardan ibrazı istenecek olan ek bilgi ve belgelere dair duyuru, 23.11.2010 tarihinde Komisyon Başkanlığımıza ait web sitesinde yayımlanacaktır.

2-30.07.2010 tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere, tebliğ edilen eksiklerin tamamlanması için aday kuruluşlara 1(bir) aylık süre verilecektir. Bu süre sonunda eksiklerini tamamlamayan kuruluşların başvurusu o ilin son sırasına alınarak, yedek kuruluşlar eksiklerini tamamlamak üzere davet edilecektir.

3-Aday Kuruluşlar tarafından,

a) İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine başvurularak, Yönetmeliğin 12. maddesinin 5. bendinde sayılı asgari büro ve donanım şartlarını sağladıklarına dair Kuruluş Büro Denetim Raporunun düzenlenmesi talep edilecektir.

b) Yönetmeliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının ç bendi gereği kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken denetçi mimar ve mühendislere ait bilgi ve belgeler hazırlanacaktır.

c) 23.11.2010 tarihinde açıklanacak ek belgeler tamamlanacaktır.

d) http://ydk.yigm.gov.tr adresli web sitemiz üzerinden Yapı Denetim Sistemi/ Kullanıcı Hesapları/ YDK Hesap Açma yolu kullanılarak alınan Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi çıktısı kuruluş yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

e) a maddesinde belirtilen rapor İl Bayındırlık ve Ä°skan Müdürlüğü tarafından Komisyon Başkanlığımıza gönderilecek olup, bunun dışında kalan bilgi ve belgelerin tamamı, kuruluşun dilekçesi ekinde Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12/11/2010