ACİL! YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE (2018 yılında Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yürütülecek Teftişlere İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Hk.)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2018 yılında yapı iş kolunda yürütülecek teftiş programlarına ilişkin olarak tarafların bilgilendirilmesi amacıyla inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde toplantılar düzenlenmesi planlanmış olup, bu toplantılardan ilkinin 01.02.2018 tarihinde (Perşembe günü) saat 14.00-16.30 arasında İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi No:57 Çankaya - ANKARA adresinde  düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu toplantıya yapı denetim kuruluşlarının katılması gerekmektedir.

Bilgilerinize.