Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

 

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden; 23.11.2010 tarihli duyuru ile ekinde yayımlanan listede, yapı denetim kuruluşlarından 23.12.2010 tarihine kadar ilave eksikliklerinin tamamlanması istenilmiştir.

Bu kapsamda, yeni illerde faaliyet gösterecek yapı denetim kuruluÅŸlarında görev almayı düÅŸünen mimar ve mühendislerden "denetçi belgesi" almak için Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığı'na müracaatı sonrasında denetçi belgesi çıkmış olanların 23.12.2010 tarihinin de yaklaÅŸmış olduÄŸu göz önüne alınarak, denetçi belgelerini posta gecikmelerinden etkilenmemeleri için ikamet etmiÅŸ oldukları ilin Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄŸü'ne gönderilmesini istememeleri, bizzat elden almaları menfaatlerinedir.

Ä°lgililere duyurulur.

08/12/2010