Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

 

Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden; 23.11.2010 tarihli duyuru ile ekinde yayımlanan listede, yapı denetim kuruluşlarından 23.12.2010 tarihine kadar ilave eksikliklerinin tamamlanması istenilmiştir.

Bu kapsamda, yeni illerde faaliyet gösterecek yapı denetim kuruluşlarında görev almayı düşünen mimar ve mühendislerden "denetçi belgesi" almak için Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'na müracaatı sonrasında denetçi belgesi çıkmış olanların 23.12.2010 tarihinin de yaklaşmış olduğu göz önüne alınarak, denetçi belgelerini posta gecikmelerinden etkilenmemeleri için ikamet etmiş oldukları ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne gönderilmesini istememeleri, bizzat elden almaları menfaatlerinedir.

İlgililere duyurulur.

08/12/2010