Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

 

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden; 23.11.2010 tarihli duyuru ile, ekindeki liste yayımlanarak, aday yapı denetim kuruluşlarından 23.12.2010 tarihine kadar ilave eksikliklerinin giderilmesi istenilmiştir.

Bu kapsamda yeni illerde denetim faaliyeti gösterecek olan yapı denetim kuruluÅŸları tarafından 23.12.2010 tarihinin de yaklaÅŸmış olduÄŸu göz önüne alınarak 23.11.2010 tarihli duyuruda bildirilen eksikliklerin tamamlanarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin Genel MüdürlüÄŸümüze (Yapı Denetim Komisyon BaÅŸkanlığı) intikal ettirilmesi aday yapı denetim kuruluÅŸlarının menfaatinedir.

Ä°lgililere duyurulur.

13/12/2010