Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

 

12.11.2010 tarih ve 341 sayılı Komisyon Kararına istinaden; 23.11.2010 tarihli duyuru ile, ekindeki liste yayımlanarak, aday yapı denetim kuruluşlarından 23.12.2010 tarihine kadar ilave eksikliklerinin giderilmesi istenilmiştir.

Bu kapsamda yeni illerde denetim faaliyeti gösterecek olan yapı denetim kuruluşları tarafından 23.12.2010 tarihinin de yaklaşmış olduğu göz önüne alınarak 23.11.2010 tarihli duyuruda bildirilen eksikliklerin tamamlanarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin Genel Müdürlüğümüze (Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı) intikal ettirilmesi aday yapı denetim kuruluşlarının menfaatinedir.

İlgililere duyurulur.

13/12/2010