UYGUN GÖRÜLEN İL YAPI DENETİM KOMİSYON LİSTESİ

 

Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlükleri tarafından teklif edilen, Ä°l Yapı Denetim Komisyon listeleri üzerindeki yapılan inceleme sonucunda; Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından alınan 408/4 sayılı kararı ile komisyon teÅŸekkülleri uygun görülen fakat listelerinde deÄŸiÅŸiklik yapan Elazığ, Erzurum, TekirdaÄŸ, IÄŸdır illerinin yeni Ä°l Yapı Denetim Komisyon listeleri ve aynı sayılı karar ile komisyon teÅŸekkülleri uygun görülmeyen Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerinin göndermiÅŸ oldukları yeni Ä°l Yapı Denetim Komisyonu listeleri 411/10 sayılı karar ile uygun görülmüÅŸtür. Uygun görülen Ä°l Yapı Denetim Komisyonu listeleri aÅŸağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu Ä°l Yapı Denetim Komisyon listelerinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olması halinde, yapılan deÄŸiÅŸiklik 10 gün içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna, hem resmi yazı ile hem de faks yoluyla bildirilecektir.