UYGUN GÖRÜLEN YAPI DENETİM KOMİSYON LİSTESİ

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından teklif edilen, İl Yapı Denetim Komisyon listeleri üzerindeki yapılan inceleme sonucunda; Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından alınan 408/4 sayılı kararı ile komisyon teşekkülleri uygun görülen fakat listelerinde değişiklik yapan Elazığ, Erzurum, Tekirdağ, Iğdır illerinin yeni İl Yapı Denetim Komisyon listeleri ve aynı sayılı karar ile komisyon teşekkülleri uygun görülmeyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin göndermiş oldukları yeni İl Yapı Denetim Komisyonu listeleri 411/10 sayılı karar ile uygun görülmüştür. Uygun görülen İl Yapı Denetim Komisyonu listeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu İl Yapı Denetim Komisyon listelerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, yapılan değişiklik 10 gün içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna, hem resmi yazı ile hem de faks yoluyla bildirilecektir.