4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV ALACAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

 

Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Yapı Denetim Sisteminde görevlendirilmelerine ilişkin Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 25.04.2017 tarih ve 532/10 sayılı Kararında;

 “…   b)Elektrik-elektronik mühendislerince denetçi belgesi almak üzere yapılmış, ancak henüz sonuçlandırılmamış, başvuruları ile bundan sonra bu hususta yapılacak başvuruların YÖK’ün ilgi (b) yazıları doğrultusunda değerlendirilmesine,

          c) Yapı denetim sisteminde şantiye şefi, kontrol elemanı ve kuruluş ortağı olarak görev almak isteyen elektrik-elektronik mühendisleri içinde (b) bendi doğrultusunda işlemlerin yürütülmesine,…” karar verilmiştir.

Söz konusu karara istinaden düzenlenen ilan metni ektedir.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz