Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sisteminde gerçekleÅŸtirilen yeni düzenleme ile birlikte, yapı denetim kuruluÅŸları tarafından "güncel YÄ°BF" lerde koordinat bilgisi giriÅŸleri zorunlu hale getirilmiÅŸtir. Ayrıca, "fesihli YÄ°BF" lere ait koordinat bilgisi giriÅŸlerinin ilgili idareler tarafından gerçekleÅŸtirilmesi grekmektedir. Söz konusu YÄ°BF'lere ait koordinat bilgisi giriÅŸ iÅŸlemleri yapılmadan o iÅŸlere iliÅŸkin seviye ve hakediÅŸ talep iÅŸlemlerinin gerçekleÅŸtirilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir.

27/12/2010