Kullanıcılarımızın Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sistemi yazılımında gerçekleÅŸtirilen yeni düzenlemeler sonucunda oluÅŸturulan yeni DeÄŸiÅŸiklikler Ä°çin Müracaatların Yapılacağı Birimleri Gösteren Åžema ekte yer almaktadır. YDS üzerinde gerçekleÅŸtirilecek iÅŸ ve iÅŸlemlerde söz konusu ÅŸemada yer alan birimlere baÅŸvuru yapılması gerekmektedir. Bu birimler haricindeki birimlere iÅŸlem yapılması için müracaatta bulunulmaması gerekmektedir.

Ek: DeÄŸiÅŸiklikler Ä°çin Müracaatların Yapılacağı Birimler

27/12/2010