Kullanıcıarımızın Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sistemi yazılımında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler sonucunda oluşturulan yeni Değişiklikler için Müracaatların Yapılacağı Birimleri Gösteren şema ekte yer almaktadır. YDS üzerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu şemada yer alan birimlere başvuru yapılması gerekmektedir. Bu birimler haricindeki birimlere işlem yapılması için müracaatta bulunulmaması gerekmektedir.

Ek: Değişiklikler için Müracaatların Yapılacağı Birimler

27/12/2010