Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

 

Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından

Aday yapı denetim kuruluşları ile ilgili olarak, 03.01.2011 tarihli ve 357 sayılı Komisyon Kararı ile eki liste 04.01.2011 tarihinde; Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın web sitesinde ilan edilmiştir.

Duyurusu yapılan Komisyon Kararı'nda "müracaatı uygun bulunmayan" kuruluşlarca yapılacak itirazları "inceleme ve değerlendirme" amacıyla, Bakanlık Makamının 07.01.2011 tarihli ve 31 sayılı Olur'u ile komisyon teşkil edilmiştir.

"İnceleme Değerlendirme Komisyon Başkanlığı"nın "KURA KAPSAMINDAKİ İLLERİN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ" itirazları ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 02.02.2011 tarihli ve 438 sayılı Olur'una bağlanan, 01.02.2011 tarihli kararı ekte yer almaktadır.

EK: Karar

02/02/2011