Kullanıcılarımızın Dikkatine!

 

BilindiÄŸi üzere, 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı doÄŸrultusunda, 01.01.2011 tarihi itibariyle, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 62 ilimizde daha uygulanmaya baÅŸlanmıştır.

Kapsama yeni alınan illerimizde yer alan ilgili idarelerden (belediyeler, il özel idareleri, OSB, serbest bölgeler) Komisyon BaÅŸkanlığımıza gönderilen Yapı Denetim Sistemi Kullanım SözleÅŸmelerinde eksikliklerin bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.

Hesaplarının aktif hale getirilmesinde gecikmeler yaşanmaması nedeniyle, ilgili idareler tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1. Ä°lgili idarelerin hesap açma yöntemlerine iliÅŸkin eÄŸitim videosu, Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığına ait web sayfasında, "hesap açma yöntemleri eÄŸitim videoları hakkında" baÅŸlıklı ve 06.12.2010 tarihli güncel duyuru ile yayınlanmıştır. Hesap açma iÅŸlemlerinde söz konusu duyurunun incelenmesi faydalı olacaktır.

 

2. Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığına gönderilen "Kullanım SözleÅŸmeleri" nin Yapı Denetim Sistemi yazılımından alınan sistem çıktısı olması gerekmektedir. Word ya da excel formatında manuel olarak hazırlanan sözleÅŸmeler kabul edilmemektedir.

 

3. "Kullanım SözleÅŸmeleri" nin her sayfasının birimin en üst amiri (örnek: ilgili idare belediye ise belediye baÅŸkanı) tarafından imzalanıp, sözleÅŸmeyi düzenleyen belediye veya il özel idaresi ise mühürlenerek, OSB veya serbest bölge ise kaÅŸelenerek Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

4. Her bir ilgili idare için yanlızca bir adet kullanıcı hesabı aktif hale getirilmektedir. Aktif hale getirilen kullanıcı hesabı, ilgili idareye ait kullanıcı hesabıdır, ÅŸahıslara ait deÄŸildir. Kullanıcı adını kullanacak personelleri görevlendirmek ilgili idarenin tasarrufundadır.

Ä°lgililere önemle duyurulur.

03/02/2011