Kullanıcılarımızın Dikkatine!

 

Kullanıcılarımızın Dikkatine!

Bilindiği üzere, 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 01.01.2011 tarihi itibariyle, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 62 ilimizde daha uygulanmaya başlanmıştır.

Kapsama yeni alınan illerimizde yer alan ilgili idarelerden (belediyeler, il özel idareleri, OSB, serbest bölgeler) Komisyon Başkanlığımıza gönderilen Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmelerinde eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Hesaplarının aktif hale getirilmesinde gecikmeler yaşanmaması nedeniyle, ilgili idareler tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1. İlgili idarelerin hesap açma yöntemlerine ilişkin eğitim videosu, Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına ait web sayfasında, "hesap açma yöntemleri eğitim videoları hakkında" başlıklı ve 06.12.2010 tarihli güncel duyuru ile yayınlanmıştır. Hesap açma işlemlerinde söz konusu duyurunun incelenmesi faydalı olacaktır.

 

2. Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına gönderilen "Kullanım Sözleşmeleri" nin Yapı Denetim Sistemi yazılımından alınan sistem çıktısı olması gerekmektedir. Word ya da excel formatında manuel olarak hazırlanan sözleşmeler kabul edilmemektedir.

 

3. "Kullanım Sözleşmeleri" nin her sayfasının birimin en üst amiri (örnek: ilgili idare belediye ise belediye başkanı) tarafından imzalanıp, sözleşmeyi düzenleyen belediye veya il özel idaresi ise mühürlenerek, OSB veya serbest bölge ise kaşelenerek Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

4. Her bir ilgili idare için yanlızca bir adet kullanıcı hesabı aktif hale getirilmektedir. Aktif hale getirilen kullanıcı hesabı, ilgili idareye ait kullanıcı hesabıdır, şahıslara ait değildir. Kullanıcı adını kullanacak personelleri görevlendirmek ilgili idarenin tasarrufundadır.

İlgililere önemle duyurulur.

03/02/2011