YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Bakanlık Makamının 05.04.2011 tarihli ve 1938 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Bağkanlığının 04.04.2011 tarihli ve 375 sayılı kararı ile İdare Mahkemelerinin "Yürütmeyi Durdurma" kararları doğrultusunda alınan Makam Olurları gereğince gerçekleğtirilen kura iğlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan;

1- A.K.B. Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1374 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

2- Spil Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1375 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

3- Rem Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1376 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

4- Konya ili 27. yedek sırada iken Hakkari ili için müracaatta bulunan Eyyubi Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1377 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

5- Unvan değişikliği ile ilgili müracaat eden kuruluğlardan;

-544 no'lu ARILAR Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin EMİRAY Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiştirilmesine,

-257 no'lu Sağlam Yapı Denetim İnğ. Tic. Ltd. Şti.'nin SAĞLAM Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiğtirilmesine,

-1007 no'lu EFE Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin EFE KENT Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiğtirilmesine,

-1174 no'lu SERAY Yapı Denetim Ltd.Şti. 'nin SERAYYAPI Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiğtirilmesine,

karar verilmiğtir.

İlgililere duyurulur.

05/04/2011