YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Bakanlık Makamının 05.04.2011 tarihli ve 1938 sayılı Oluruna baÄŸlanan Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının 04.04.2011 tarihli ve 375 sayılı kararı ile Ä°dare Mahkemelerinin "Yürütmeyi Durdurma" kararları doÄŸrultusunda alınan Makam Olurları gereÄŸince gerçekleÅŸtirilen kura iÅŸlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan;

1- A.K.B. Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1374 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

2- Spil Teknik Yapı Denetim Ltd.Åžti.'ne  1375 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

3- Rem Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1376 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

4- Konya ili 27. yedek sırada iken Hakkari ili için müracaatta bulunan Eyyubi Yapı Denetim Ltd.Åžti.'ne 1377 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

5- Unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili müracaat eden kuruluÅŸlardan;

-544 no'lu ARILAR Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin EMİRAY Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiştirilmesine,

-257 no'lu SaÄŸlam Yapı Denetim Ä°nÅŸ. Tic. Ltd. Åžti.'nin SAÄžLAM Yapı Denetim Ltd.Åžti. olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

-1007 no'lu EFE Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin EFE KENT Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiştirilmesine,

-1174 no'lu SERAY Yapı Denetim Ltd.Şti. 'nin SERAYYAPI Yapı Denetim Ltd.Şti. olarak değiştirilmesine,

karar verilmiÅŸtir.

Ä°lgililere duyurulur.

05/04/2011