Denetçi Belgesi Vize İşlemleri İle İlgili DUYURU

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında yürürlüğe giren, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası gereği, Deneti Belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi 01.12.2011 tarihi itibari ile evre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacaktır.Belirtilen tarih itibari ile Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılacak müracaatların vize iğlemi yapılmğacaktır.

Denetilerin vize işlemleri için, Yapı Denetim Sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin yer aldığı Valiliklere (evre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

ll Müdürlüklerinin yapacakları vize işlemi sırasında istenecek belgeler ile bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiğtir.

Vize İşlemi İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1.Bağvuru dilekesi

1.1. Bağvuru dilekesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmığ olması gerekmektedir.

2.Deneti Belgesi

2.1. Bakanlığımızca verilmiğ Deneti Belgesi'nin aslı, başvuru dilekesi ekinde sunulmuğ olmalıdır.

2.2. Deneti Belgesi'nin silinti, çalıntı gibi dış etkenler nedeni ile tahribata uğradığı, üzerindeki bilgi ve imzalar okunmayacak durumda olduğu tespit edilmesi halinde, vize işlemine müteakip, belgenin yeniden düzenlenmek üzere vize evrakları ile birlikte Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

2.3. Deneti Belgesi arka yüzünün belge sahibi tarafından imzalanmığ olması gerekmektedir.Ä°mza bulunmğan belgelerde, bizzat belge sahibinin bu bölümü imzalaması sağlanacaktır.

3.Şantiyelerde iğ görebileceklerine iliğkin, görevini devamlı olarak yapmğa engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

3.1. Raporu düzenleyen kuruluğca protokol tarihi ve sğısı verilmiğ, raporu imzalğan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiğ olmalıdır.

3.2. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ğ ierisinde düzenlenmiğ olmalıdır.

3.3. Rapor ieriğinde ''Şantiyelerde iş görebileceklerine ilğikin, görevini devamlı olarak yapmğa engel bir durumu olmadığını'' belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır.Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yapılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.

4.Adli Sicil Beyanı

4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyon web sğfasında ''Kütüphane/Standart Formlar'' bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

4.2. Sunulan beyanlar, vize iğleminin yapılmasına müteakip İl Müdürlüklerince, Cumhuriyet Bağsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecektir.Aykırı beyanda bulunuldukları tespit edilen denetilerin bilgileri ve belgeleri, gerekli işlemleri yürütmek üzere, Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

4.3. Beyan yerine Cumhuriyet Bağsavcılıklarından alınacak adli sicil kğdı da sunulabilecek olup, bu kğdın sunulması halinde, müracaat tarihi itibari ile son 3 ğ ierisinde alınmığ ve T.C.kimlik numarası, adı soyadı, doğum tarihi ile birlikte konusunun ''Resmi Kurum'' ibareli olarak sorgulanmığ olması gerekmektedir.

4.4. Adli Sicil beyanları iin yapılacak teyitlerde de bu hususa dikkat edilecektir.

5.İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi

5.1. Mürcaat tarihi itibari ile son 3 gün  içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

5.2. Belge aslının bağvuru dilekesi ekinde sunulmuğ olması gerekmekte olup, temsilciliklerin ğubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcisinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamığ ğekli ile sunulmuğ olması gerekmektedir.

6.Banka Dekontu

6.1. Halkbankası, evre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret koduna yatırılmığ ve ilgili deneti adına düzenlenmiğ, 54 TL tutarındaki vize iğlemi banka dekont aslı kabul edilecektir.

6.2. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

28/11/2011