DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında yürürlüÄŸe giren, Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 14 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası gereÄŸi, Denetçi Belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize iÅŸlemi 01.12.2011 tarihi itibari ile Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerince yapılacaktır.Belirtilen tarih itibari ile Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü) yapılacak müracaatların vize iÅŸlemi yapılmayacaktır.

Denetçilerin vize iÅŸlemleri için, Yapı Denetim Sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin yer aldığı Valiliklere (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ä°l Müdürlüklerinin yapacakları vize iÅŸlemi sırasında istenecek belgeler ile bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir.

Vize Ä°ÅŸlemi Ä°çin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1.BaÅŸvuru dilekçesi

1.1. BaÅŸvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2.Denetçi Belgesi

2.1. Bakanlığımızca verilmiÅŸ Denetçi Belgesi'nin aslı, baÅŸvuru dilekçesi ekinde sunulmuÅŸ olmalıdır.

2.2. Denetçi Belgesi'nin silinti, kazıntı gibi dış etkenler nedeni ile tahribata uÄŸradığı, üzerindeki bilgi ve imzalar okunmayacak durumda olduÄŸu tespit edilmesi halinde, vize iÅŸlemine müteakip, belgenin yeniden düzenlenmek üzere vize evrakları ile birlikte Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü) gönderilecektir.

2.3. Denetçi Belgesi arka yüzünün belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.Ä°mza bulunmayan belgelerde, bizzat belge sahibinin bu bölümü imzalaması saÄŸlanacaktır.

3.Åžantiyelerde iÅŸ görebileceklerine iliÅŸkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair saÄŸlık raporu

3.1. Raporu düzenleyen kuruluÅŸca protokol tarihi ve sayısı verilmiÅŸ, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiÅŸ olmalıdır.

3.2. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiÅŸ olmalıdır.

3.3. Rapor içeriÄŸinde ''Åžantiyelerde iÅŸ görebileceklerine ilÅŸikin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını'' belirten ifadelere yer verilmiÅŸ olmalıdır.Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaÅŸesi aranacaktır.

4.Adli Sicil Beyanı

4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyon web sayfasında ''Kütüphane/Standart Formlar'' bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

4.2. Sunulan beyanlar, vize iÅŸleminin yapılmasına müteakip Ä°l Müdürlüklerince, Cumhuriyet BaÅŸsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecektir.Aykırı beyanda bulunuldukları tespit edilen denetçilerin bilgileri ve belgeleri, gerekli iÅŸlemleri yürütmek üzere, Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü) gönderilecektir.

4.3. Beyan yerine Cumhuriyet BaÅŸsavcılıklarından alınacak adli sicil kaydı da sunulabilecek olup, bu kaydın sunulması halinde, müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde alınmış ve T.C.kimlik numarası, adı soyadı, doÄŸum tarihi ile birlikte konusunun ''Resmi Kurum'' ibareli olarak sorgulanmış olması gerekmektedir.

4.4. Adli Sicil beyanları için yapılacak teyitlerde de bu hususa dikkat edilecektir.

5.İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi

5.1. Mürcaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiÅŸ olmalıdır.

5.2. Belge aslının baÅŸvuru dilekçesi ekinde sunulmuÅŸ olması gerekmekte olup, temsilciliklerin ÅŸubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcisinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamış ÅŸekli ile sunulmuÅŸ olması gerekmektedir.

6.Banka Dekontu

6.1. Halkbankası, Çevre ve Åžehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret koduna yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiÅŸ, 54 TL tutarındaki vize iÅŸlemi banka dekont aslı kabul edilecektir.

6.2. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

28/11/2011