19 PİLOT İLDE SIRADA BEKLEYEN ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

 

19 PİLOT İLDE SIRADA BEKLEYEN ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

13.04.2011 tarihli ve 2174 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 19 Pilot ilimizin her birisi için 29.03.2011 tarihi itibariyle çalışma neticesinde;

BOLU ili hariç diğer 18 ilimizde 29.03.2011 tarihi itibari ile toplam denetlenen alanın yeni yapı denetim kuruluşunun kurulmasına imkan vermediği,

-Bolu ilindeki toplam denetlenen alanın ilave 2 (iki) yeni yapı denetim kuruluşu kurulmasına imkan verdiği,

Görülmüştür.

Bu nedenle Bolu ili için sırada bekleyen Bolu Elit Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin ve Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin yapı denetim faaliyetinde bulunmaları için iadeli taahhütlü yapılacak tebligatla çağrılmalarına karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

13/04/2011