19 PÄ°LOT Ä°LDE SIRADA BEKLEYEN ADAY YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

13.04.2011 tarihli ve 2174 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 19 Pilot ilimizin her birisi için 29.03.2011 tarihi itibariyle çalışma neticesinde;

BOLU ili hariç diÄŸer 18 ilimizde 29.03.2011 tarihi itibari ile toplam denetlenen alanın yeni yapı denetim kuruluÅŸunun kurulmasına imkan vermediÄŸi,

-Bolu ilindeki toplam denetlenen alanın ilave 2 (iki) yeni yapı denetim kuruluşu kurulmasına imkan verdiği,

GörülmüÅŸtür.

Bu nedenle Bolu ili için sırada bekleyen Bolu Elit Yapı Denetim Ltd.Åžti.'nin ve Bolu KöroÄŸlu Yapı Denetim Ltd.Åžti.'nin yapı denetim faaliyetinde bulunmaları için iadeli taahhütlü yapılacak tebligatla çaÄŸrılmalarına karar verilmiÅŸtir.

Ä°lgililere duyurulur.

13/04/2011