L.İ. Belgeli Laboratuarların Bakanlığımız Logosunu Kullanma Esasları

 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereÄŸince hazırlanan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi Ek-1 Laboratuar Ä°zin Onay Talimatı Madde 3.2.2- Laboratuar Ä°zin Simgesi " Ä°zin belgesi almış laboratuarlarca düzenlenen deney raporları üzerinde kullanılmak üzere Bakanlıkça hazırlanan aÅŸağıda gösterilen monogramdır." denilmektedir. 

Bakanlığımızdan Laboratuar Ä°zin Belgesi almış Laboratuarların Bakanlığımızın simgesi olan monogramı raporların dışında baÅŸka yerlerde (araçların üzerinde, web sitelerinde ve ön yazılarında v.b) kullandıkları görülmektedir.

Söz konusu monogramın raporlar haricinde baÅŸka yerlerde kullanımına kesinlikle müsade edilmemektedir.

Tüm Laboratuar ve Yapı Denetim kuruluÅŸları bu doÄŸrultuda derhal gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

14/04/2011