L.İ. Belgeli Laboratuvarların Bakanlığımız Logosunu Kullanma Esasları

 

L.İ. Belgeli Laboratuarların Bakanlığımız Logosunu Kullanma Esasları

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Laboratuar İzin Onay Talimatı Madde 3.2.2- Laboratuar İzin Simgesi " İzin belgesi almış laboratuarlarca düzenlenen deney raporları üzerinde kullanılmak üzere Bakanlıkça hazırlanan aşağıda gösterilen monogramdır." denilmektedir.

Bakanlığımızdan Laboratuar İzin Belgesi almış Laboratuarların Bakanlığımızın simgesi olan monogramı raporların dışında başka yerlerde (araçların üzerinde, web sitelerinde ve ön yazılarında v.b) kullandıkları görülmektedir.

Söz konusu monogramın raporlar haricinde başka yerlerde kullanımına kesinlikle müsade edilmemektedir.

Tüm Laboratuar ve Yapı Denetim kuruluşları bu doğrultuda derhal gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

14/04/2011