Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin Dikkatine!

 

Åžantiye ve Büro denetimlerinde kullanılacak denetim föyleri ekte yer almaktadır.

EK1:Büro Denetim Föyü

EK2:Åžantiye Denetim Föyü

18/04/2011