İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BÖLGESEL ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR ETABI

 

Bayındırlık ve Ä°skan Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 22.10.2010 tarihinde imzalanan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapılan inÅŸaatlarda, Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸinin Ä°yileÅŸtirilmesi iÅŸbirliÄŸi protokolü çerçevesinde, Yapı Denetimi KuruluÅŸlarında çalışan, Denetçi Mimar, Mühendis, Kontrol ve Yardımcı Kontrol elemanlarına yönelik eÄŸitimlerin bölgesel  olarak devam edeceÄŸi ve ilk etabın Ankara'da gerçekleÅŸtirileceÄŸi ve eÄŸitimlere katılım ÅŸartları 01.03.2011 tarihli duyurumuzda belirtilmiÅŸti. 19 pilot il ile birlikte , kapsama yeni alınan 62 ilimizde faaliyet gösteren, Yapı Denetim KuruluÅŸlarında görev alan denetçilerin de eÄŸitime katılarak, katılım belgelerini almaları gerekmektedir. Bu defa, Ä°zmir ilimizde yapılacak eÄŸitim tarihleri ve katılımcı programı aÅŸağıda belirtilmektedir.

Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi EÄŸitimleri Bölgesel Çalışma Programı Ä°ZMÄ°R Etabı

Bölgesel eÄŸitimleri 09-10/05/2011, 11-12/05/2011, 16-17/05/2011, 23-24/05/2011, 25-26/05/2011 ve 30-31/05/2011 tarihlerinde Ä°ZMÄ°R'de yapılacaktır. Katılımcı isim listesi ekte bulunmaktadır. Kanun kapsamına yeni alınan 62 ilimiz arasında bulunan Ä°zmir bölgesindeki diÄŸer illerden müracaatlar imkan dahilinde deÄŸerlendirilebilecektir. EÄŸitimler Ä°zmir Bayındırlık ve Ä°skan Bakanlığı Konferans Salonunda Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı / Ä°ZMÄ°R adresinde yapılacak olup, eÄŸitime katılım ve ÅŸartları hakkında açıklamalar 01.03.2011 tarihli duyurumuzda yayınlanmış olup, müracaatların, Yapı Denetim KuruluÅŸları BirliÄŸinin Ä°ZMÄ°R Åžubesi :0232 449 91 92 numaralı telefona bildirilmesi ve banka dekontunun 0232 368 80 37 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

09-10/05/2011

11-12/05/2011

16-17/05/2011

23-24/05/2011

25-26/05/2011

30-31/05/2011

22/04/2011