İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BÖLGESEL ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR ETABI

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BÖLGESEL ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR ETABI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 22.10.2010 tarihinde imzalanan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapılan inşaatlarda, İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi işbirliği protokolü çerçevesinde, Yapı Denetimi Kuruluşlarında çalışan, Denetçi Mimar, Mühendis, Kontrol ve Yardımcı Kontrol elemanlarına yönelik eğitimlerin bölgesel olarak devam edeceği ve ilk etabın Ankara'da gerçekleştirileceği ve eğitimlere katılım şartları 01.03.2011 tarihli duyurumuzda belirtilmişti. 19 pilot il ile birlikte , kapsama yeni alınan 62 ilimizde faaliyet gösteren, Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alan denetçilerin de eğitime katılarak, katılım belgelerini almaları gerekmektedir. Bu defa, İzmir ilimizde yapılacak eğitim tarihleri ve katılımcı programı aşağıda belirtilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Bölgesel Çalışma Programı İZMİR Etabı

Bölgesel eğitimleri 09-10/05/2011, 11-12/05/2011, 16-17/05/2011, 23-24/05/2011, 25-26/05/2011 ve 30-31/05/2011 tarihlerinde İZMİR'de yapılacaktır. Katılımcı isim listesi ekte bulunmaktadır. Kanun kapsamına yeni alınan 62 ilimiz arasında bulunan İzmir bölgesindeki diğer illerden müracaatlar imkan dahilinde değerlendirilebilecektir. Eğitimler İzmir Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Konferans Salonunda Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı / İZMİR adresinde yapılacak olup, eğitime katılım ve şartları hakkında açıklamalar 01.03.2011 tarihli duyurumuzda yayınlanmış olup, müracaatların, Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin İZMİR Şubesi :0232 449 91 92 numaralı telefona bildirilmesi ve banka dekontunun 0232 368 80 37 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

09-10/05/2011

11-12/05/2011

16-17/05/2011

23-24/05/2011

25-26/05/2011

30-31/05/2011

22/04/2011