YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Bakanlık Makamının 09.05.2011 tarihli ve 3034 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 02.05.2011 tarihli ve 382 sayılı kararı ile;

Mevzuatta öngörüldüğü şekliyle müracaat olmaması nedeniyle bugüne kadar yapı denetim kuruluşu kurulamayan;

1-Kars ili için müracaat eden Kar-Dizayn Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluşun yapılanması için mevzuatta öngörülen evrakları ikmal ettiğinden "1378" dosya numarası ile,

2- Tunceli ili için müracaat eden Tekno Dizayn Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluşun yapılanması için mevzuatta öngörülen evrakları ikmal ettiğinden "1379" dosya numarası ile,

3-Kuraya alınmayan Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili olarak, Ankara 13. İdare Mahkemesinin "Yürütmeyi Durdurma" kararı doğrultusunda alınan 08.02.2011 tarih ve 602 sayılı Makam Oluru gereğince gerçekleştirilen kura işlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösterecek Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne "1380" dosya numarası ile,

"YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine karar verilmiştir."

İlgililere duyurulur.

09/05/2011