YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

Bakanlık Makamının 09.05.2011 tarihli ve 3034 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 02.05.2011 tarihli ve 382 sayılı kararı ile;

Mevzuatta öngörüldüÄŸü ÅŸekliyle müracaat olmaması nedeniyle bugüne kadar yapı denetim kuruluÅŸu kurulamayan;

1-Kars ili için müracaat eden Kar-Dizayn Yapı Denetim Ltd.Åžti.'nin kuruluÅŸun yapılanması için mevzuatta öngörülen evrakları ikmal ettiÄŸinden "1378" dosya numarası ile,

2- Tunceli ili için müracaat eden Tekno Dizayn Yapı Denetim Ltd.Åžti.'nin kuruluÅŸun yapılanması için mevzuatta öngörülen evrakları ikmal ettiÄŸinden "1379" dosya numarası ile,

3-Kuraya alınmayan Kayacan Yapı Denetim Ltd.Åžti. ile ilgili olarak, Ankara 13. Ä°dare Mahkemesinin "Yürütmeyi Durdurma" kararı doÄŸrultusunda alınan 08.02.2011 tarih ve 602 sayılı Makam Oluru gereÄŸince gerçekleÅŸtirilen kura iÅŸlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösterecek Kayacan Yapı Denetim Ltd.Åžti.'ne "1380" dosya numarası ile,

"YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine karar verilmiÅŸtir."

Ä°lgililere duyurulur.

09/05/2011