Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Revizyon

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Revizyon
Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kanun değişikliği sonrasında 22/8/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin değişiklikler işlenmiş hali ekte yer almaktadır.


YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(DeĞiŞklikler işlenmiş hali)

Ekleri