Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Revizyon

 

Bakanlışımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kanun değişiklişi sonrasında 22/8/2015 tarih ve 29453 sşılı Resmi Gazete ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin değişiklikler işlenmiş hali ekte yer almaktadır.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz