YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinde Revizyon

 

Bakanlışımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kanun değişikliği sonrasında 22/8/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklişe gidilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin değişiklikler işlenmiş hali ekte yer almaktadır.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz