YAPI DENETİM KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN

 

YAPI DENETİM KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN

İmar planında kat adedi bodrum kat hariç iki kattan fazla olup da, yönetmelik hükümleri uyarınca idari tasarrufla eksik katlı yapılabilen ve daha sonraki süreçlerde kat ilavesi yapılması mümkün olan parsellerde yapılacak yapılar ile ilgili Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır.

Ek: 06.05.2011 tarih ve 3027 sayılı Bakanlığımız yazısı

07/06/2011