YAPI DENETÄ°M KOMÄ°SYON BAÅžKANLIÄžI'NDAN

 

Ä°mar planında kat adedi bodrum kat hariç iki kattan fazla olup da, yönetmelik hükümleri uyarınca idari tasarrufla eksik katlı yapılabilen ve daha sonraki süreçlerde kat ilavesi yapılması mümkün olan parsellerde yapılacak yapılar ile ilgili Bakanlığımız görüÅŸü ekte sunulmaktadır.

Ek: 06.05.2011 tarih ve 3027 sayılı Bakanlığımız yazısı

07/06/2011