YAPI DENETİM KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN

 

YAPI DENETİM KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN

Yapı Denetim Kanununun 1.maddesinde belirtilen ''tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam 200m2'yi geçmeyen müstakil yapılar'' ile tanımlanmak istenen yapıların hangileri olduğu, ''toplam 200m2'' ifadesinin tek bir blok alanını mı yoksa tüm blokların toplam alanını mı tanımladığı konusunda Bakanlığımız görüş yazısı ekte sunulmaktadır.

Ek: 01.06.2011 tarih ve 3872 sayılı Bakanlığımız yazısı

07/06/2011