YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Bakanlık Makamının 08.06.2011 tarihli ve 4089 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 30.05.2011 tarihli ve 389 sayılı kararı ile;

İdare Mahkemelerinin " Yürütmeyi Durdurma" kararları doğrultusunda alınan Makam Olurları gereğince gerçekleştirilen kura işlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan;

1- Çorum ilinde faaliyet gösterecek Çorum İlk Yapı Denetim Ltd.Şti. 'ne 1381 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

2- Manisa ilinde faaliyet gösterecek Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. 'ne 1382 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

3- Manisa ilinde faaliyet gösterecek Yılmaz Irmak Yapı Denetim Ltd.Şti. 'ne 1383 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

13.04.2011 tarihli ve 2174 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 19 Pilot ilimizin her birisi için 29.03.2011 tarihi itibariyle yapılan çalışma neticesinde; BOLU ili hariç diğer 18 ilimizde 29.03.2011 tarihi itibari ile toplam denetlenen alanın yeni yapı denetim kuruluşunun kurulmasına imkan vermediği, Bolu ilindeki toplam denetlenen alanın ilave 2 (iki) yeni yapı denetim kuruluşu kurulmasına imkan verdiği görüldüğünden,

Bolu ilinde denetim faaliyeti yapmak için sırada bekleyen ve tebligat yazımız ile çağrılan kuruluşlardan;

4-Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1384 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

5-Bolu Elit Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1385 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

08/06/2011