YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

Bakanlık Makamının 08.06.2011 tarihli ve 4089 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 30.05.2011 tarihli ve 389 sayılı kararı ile;

Ä°dare Mahkemelerinin " Yürütmeyi Durdurma" kararları doÄŸrultusunda alınan Makam Olurları gereÄŸince gerçekleÅŸtirilen kura iÅŸlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan;

1- Çorum ilinde faaliyet gösterecek Çorum Ä°lk Yapı Denetim Ltd.Åžti. 'ne 1381 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

2- Manisa ilinde faaliyet gösterecek Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Åžti. 'ne 1382 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

3-  Manisa ilinde faaliyet gösterecek Yılmaz Irmak Yapı Denetim Ltd.Åžti. 'ne 1383 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

13.04.2011 tarihli ve 2174 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 19 Pilot ilimizin her birisi için 29.03.2011 tarihi itibariyle yapılan çalışma neticesinde; BOLU ili hariç diÄŸer 18 ilimizde 29.03.2011 tarihi itibari ile toplam denetlenen alanın  yeni yapı denetim kuruluÅŸunun kurulmasına imkan vermediÄŸi, Bolu ilindeki toplam denetlenen alanın ilave 2 (iki) yeni yapı denetim kuruluÅŸu kurulmasına imkan verdiÄŸi görüldüÄŸünden,

Bolu ilinde denetim faaliyeti yapmak için sırada bekleyen ve tebligat yazımız ile çaÄŸrılan kuruluÅŸlardan;

4-Bolu KöroÄŸlu Yapı Denetim Ltd.Åžti.'ne 1384 dosya numarası ile YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° verilmesine,

5-Bolu Elit Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne 1385 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ verilmesine,

karar verilmiÅŸtir.

Ä°lgililere duyurulur.

08/06/2011