4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU KAPSAMINDA DENETİM İZİN BELGESİ VE LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN KURULUŞLARIN DİKKATİNE

 

4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU KAPSAMINDA DENETİM İZİN BELGESİ VE LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN KURULUŞLARIN DİKKATİNE;

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak; “ Bu kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve Laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde Bakanlıkça teminat alınır. Teminatın türü, tutarı, iadesi ve irat kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik ile belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda; denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi almak için yapılacak müracaatlar ile bu süreçte izin belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuş ancak henüz sonuçlanmamış müracaatlar, Kanunda belirtilen teminata ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra değerlendirmeye alınacaktır.

İlgililerin dikkatine.