YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan '' Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilşkin; Bayındrılık ve İskan Müdürlükleri, Yekili Yapı Denetim Kuruluşları veya Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor'' ifadesi 4708 sayılı Kanunun 3üncü maddesinde yer alan '' Yapı Denetim Kuruluşu denetim faalieyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz.'' hükmüne aykırı olduğundan, söz konusu işlerin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2010 tarih ve 2736 sayılı yazısında belirtildiği şekilde '' söz konusu analiz ve raporların yapının proje müellfleri yada serbest proje büroları tarafından hazırlanması'' gerekmekte olduğuna dair Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2011 tarih ve 3774 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2011 tarih ve 3774 sayılı yazısı.

10/06/2011