YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

MEB Özel ÖÄŸretim Kurumları YönetmeliÄŸinde yer alan '' Kurum açılacak binanın saÄŸlam ve dayanıklı olduÄŸuna ilÅŸkin; Bayındrılık ve Ä°skan Müdürlükleri, Yekili Yapı Denetim KuruluÅŸları veya Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor'' ifadesi 4708 sayılı Kanunun 3üncü maddesinde yer alan '' Yapı Denetim KuruluÅŸu denetim faalieyeti dışında baÅŸka ticari faaliyette bulunamaz.'' hükmüne aykırı olduÄŸundan, söz konusu iÅŸlerin Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü'nün 16.09.2010 tarih ve 2736 sayılı yazısında belirtildiÄŸi ÅŸekilde '' söz konusu analiz ve raporların yapının proje müellfleri yada serbest proje büroları tarafından hazırlanması'' gerekmekte olduÄŸuna dair Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü'nün 27.05.2011 tarih ve 3774 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Ek: Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü'nün 27.05.2011 tarih ve 3774 sayılı yazısı.

10/06/2011