YAPI DENETİMİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NDAN

 

Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 03.06.2011 tarih ve 1234 sayılı ve Etüd-Proje-Ruhsat konulu yazısında; Üzeri çelik kafes ve branda ile örtülecek halı sahaların yapı ruhsatına tabi olup olmayacağı,Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen koşullara göre imar planında 3 kat müsadeli olan bir parsele daha az katlı proje çizdirilip bina yapılıp yapılamayacağı,Yeni yapılacak binalarda balkon ve terasların inşaat alanına dahil edilip edilemeyeceği,hususlarında uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü belirtilmiştir.

Ek:Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünü 03.06.2011 tarih ve 1234 sayılı yazısı