YAPI DENETÄ°MÄ° KOMÄ°SYONU BAÅžKANLIÄžI'NDAN

 

Bakanlığımız Teknik AraÅŸtırma ve Uygulama Genel MüdürlüÄŸünün 03.06.2011 tarih ve 1234 sayılı ve Etüd-Proje-Ruhsat konulu yazısında; Üzeri çelik kafes ve branda ile örtülecek halı sahaların yapı ruhsatına tabi olup olmayacağı,Planlı alanlar Tip Ä°mar YönetmeliÄŸinin 29. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen koÅŸullara göre imar planında 3 kat müsadeli olan bir parsele daha az katlı proje çizdirilip bina yapılıp yapılamayacağı,Yeni yapılacak binalarda balkon ve terasların inÅŸaat alanına dahil edilip edilemeyeceÄŸi,hususlarında uygulamaya esas Bakanlığımız görüÅŸü belirtilmiÅŸtir.

Ek:Bakanlığımız Teknik AraÅŸtırma ve Uygulama Genel MüdürlüÄŸünü 03.06.2011 tarih ve 1234 sayılı yazısı