DENETÇİ ADAYLARININ DİKKATİNE ! 23 ŞUBAT 2015

 

DENETÇÄ° ADAYLARININ YAPMIÅž OLDUÄžU MÜRACATLARDA;YAPI DENETÄ°M SÄ°STEMÄ°NE KAYITLARIN YAPILMAMIÅž OLMASI VE YAPI DENETÄ°M SÄ°STEMÄ° UYGULAMASI  KULLANIM SÖZLEÅžMELERÄ°NÄ°N Ä°MZALI  OLARAK GÖNDERÄ°LMEMESÄ° NEDENÄ°YLE SÄ°STEM ÜZERÄ°NDE, AÅžAÄžIDA BELÄ°RTÄ°LEN MÜRACATLARA HERHANGÄ° BÄ°R Ä°ÅžLEM YAPILAMAMIÅžTIR. SÄ°STEM KAYDI YAPILARAK Ä°MZALI YAPI DENETÄ°M UYGULAMASI KULLANIM SÖZLEÅžMESÄ°NÄ°N  GÖNDERÄ°LMESÄ°  VE AÅžAÄžIDA LÄ°STEDE BELÄ°RTÄ°LEN DÄ°ÄžER EKSÄ°KLÄ°KLERÄ°NÄ°N TAMAMLANMASINA  MÜTEAKÄ°P DENETÇÄ°   BELGESÄ°  VERÄ°LMESÄ° HUSUSUNDA Ä°ÅžLEM YAPILACAKTIR.21.01.2014 VE 23.02.2015 TARÄ°HLERÄ° ARASI GÜNCEL LÄ°STE

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz